Shop ALBION in the US on our
official website,
ALBION GARDEN.

https://www.albiongarden.com/

EXAGE WHITE

VẺ ĐẸP TRẮNG SÁNG VÀ NĂNG ĐỘNG
Được thiết kế để cung cấp sâu hơn, cơ chế làm trắng tích cực hơn so với làm trắng thông thường, tác động lên lớp sừng. EXAGE WHITE dòng sản phẩm làm trắng hiệu quả nhất, da trở nên trắng sáng tức thì từ bên trong.
PAGE TOP